Centrum Obsługi Inwestora

Geneza powstania i oferta Centrum Obsługi Inwestora

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, jedna z największych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w kraju, działa od 28 lat. Prowadzi wielopłaszczyznową działalność na rzecz samorządu terytorialnego, społeczności lokalnych oraz rozwoju regionu.

Działania Stowarzyszenia mają charakter długofalowy, opierają się na wielkopolskiej tradycji pracy u podstaw.

Jako łatwo identyfikowalny podmiot związany z samorządem w regionie Stowarzyszenie już obecnie jest adresatem zapytań kierowanych przez potencjalnych inwestorów, przez firmy poszukujące nieruchomości inwestycyjnych.

Z uwagi na status organizacji pozarządowej Stowarzyszenie w 2002 roku mogło zapewnić funkcjonowanie COI niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Nie podlegało ograniczeniom organizacyjnym i proceduralnym typowym dla jednostek sektora publicznego, może działać elastyczniej niż administracja samorządowa.

Ponadto Stowarzyszenie dysponowało dobrymi kontaktami z poznańskim środowiskiem naukowym (UAM, Akademia Ekonomiczna, Instytut Zachodni) oraz organizacjami gospodarczymi (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu), co pozwala w przypadku zaistnienia takiej potrzeby na szybkie uzyskanie wsparcia merytorycznego.

Będąc organizacją typowo lobbyingową Stowarzyszenie mogło zwiększyć swoje zaangażowanie w promowanie wprowadzania rozwiązań i zachęt korzystnych dla inwestorów. Może przy tym czerpać z doświadczeń gmin członkowskich, wśród których są najlepiej rozwijające się gminy regionu. Atutem Stowarzyszenia była też sieć kontaktów personalnych w środowisku samorządowym.

Stowarzyszenie działa na zasadzie non profit, dzięki czemu świadczenie usług informacyjnych i szkoleniowych dla gmin i powiatów członkowskich odbywa się bezpłatnie lub przy minimalnych opłatach.

Zakres prowadzonych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych Stowarzyszenia przed podpisaniem umowy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w 2002 roku:

 • Organizacja szkoleń i seminariów poświęconych problematyce rozwoju regionu, a także sprawnego zarządzania JST;
 • Od siedmiu lat prowadzona jest i aktualizowana baza danych odnośnie do gminnych nieruchomości inwestycyjnych w regionie. Dostępna jest ona na stronach internetowych Stowarzyszenia, a także publikowana w formie katalogów rozprowadzanych wśród zainteresowanych podmiotów, w szczególności podczas targów Invest City. Zarówno baza jak i katalogi opracowane są w polskiej i angielskiej wersji językowej;
 • Pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych z regionu;
 • Uczestnictwo w imprezach wystawienniczych;
 • W 2000 r. na prośbę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zebrane zostały informacje dotyczące stosowanych przez gminy wielkopolskie instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki ankiet zostały wykorzystane w działalności lobbingowej;
 • Promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Prowadzony był lobbing na rzecz zwiększenia informacji lokalnych i regionalnych w mediach;
 • Uruchomienie punktu informacji europejskiej dla samorządowców;
 • Wspieranie - głównie poprzez upowszechnianie i promocję - licznych inicjatyw środowisk gospodarczych. Poprzez zaangażowanie władz gminnych informacje docierają do małych i średnich przedsiębiorstw działających z dala od głównych ośrodków regionu, często niezrzeszonych w organizacjach gospodarczych;

Celem jaki COI sobie postawiło w momencie powstania była chęć przyczynienia się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego Wielkopolski.

W efekcie w czerwcu 2002 roku podpisane zostało porozumienie między ówczesnymi mocodawcami obu instytucji: Prezesem PAIiIZ Antonim Styrczulą oraz Przewodniczącym SGiPW Bronisławem Lachowiczem. Zakres umowy obejmował m.in.:

 • doradztwo inwestycyjne
 • wspólne szkolenia
 • prowadzenie bazy danych Infobase
 • obsługa projektów inwestycyjnych droga elektroniczną
 • organizacja wizyt inwestorów

 

Współpraca z instytucjami

COI kontynuje stałą współpracę z poniższymi instytucjami:

 • Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
 • Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową,
 • Wielkopolskim Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej
 • Biurem Promocji Inwestycji Miasta Poznania
 • Komisją Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta Poznania
 • Instytutem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zobacz kluczowe projekty realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora.

Oferta Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora

DLA ZAGRANICZNYCH INWESTORÓW:

 • Przygotowanie odpowiedzi na zapytania ofertowe,
 • Wyszukanie ofert odpowiadających potrzebom inwestora (korzystając z Infobase),
 • Pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu, gminy,
 • Aranżowanie spotkań z lokalnymi decydentami,
 • Usługi konsultingowe w zakresie wymaganych w Polsce pozwoleń,
 • Pośrednictwo w rozmowach z urzędami,
 • Pomoc w wyszukiwaniu lokalnych partnerów w zakresie: budowy, obsługi, usług oraz poddostawców.

DLA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • Pośrednictwo w rozmowach z lokalnymi władzami,
 • Umieszczenie oferty firmy w bazie poddostawców
 • Wykorzystanie ich specjalizacji przy przygotowywaniu ofert dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych Wielkopolską,
 • Przekazywanie danych o firmie do PAIZU,
 • Pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami z innych rejonów Wielkopolski,
 • Pomoc w znalezieniu nowej lokalizacji.

 

Aktualnosci

Kwalifikacja terenów do II etapu ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

11.05.2023
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora, zakończyła pierwszy etap X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” 2023 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.
Więcej

Rusza X Ogólnopolski Konkurs “Grunt na Medal” 2023

01.03.2023
Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023.
Więcej
Więcej aktualności

Nasi partnerzy

Nasze rekomendacje

© 2012 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Realizacja:  Agencja reklamowa Poznań Kreatiff.pl