top of page

Zmiany w X edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Zmienią się nieco zasady udziału w konkursie, jednak cel, jakim jest wyłonienie najlepszego tere


nu inwestycyjnego w każdym z województw spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu nie ulega zmianie. Zachowane zostaną również zasady zgłaszania i opisu terenów inwestycyjnych biorących udział w konkursie.

Istotną korektą jakościową, której celem jest wyłonienie najlepszej oferty z każdego województwa jest wprowadzony w regulaminie konkursu obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Zapis dotyczący tej zasady brzmi następująco:

W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych (dalej: GOI) na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu, (…). Potwierdzeniem wprowadzenia terenu inwestycyjnego do GOI jest wygenerowanie indywidualnego dla każdego terenu inwestycyjnego nr ID. W konkursie biorą udział wyłącznie tereny zgłoszone przez uczestników zgodnie z procedurą opisaną w regulaminie”.

Rozpoczęcie konkursu wstępnie zaplanowano na dzień 1 marca 2023 roku.

Mając na uwadze powyższe, już dziś zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy lokalne, które planują udział w kolejnej edycji Konkursu Grunt na Medal, a nie mają jeszcze wprowadzonych ofert terenów inwestycyjnych do Generatora Ofert Inwestycyjnych PAIiH, do jak najszybszego podjęcia działań w tym kierunku. Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, jest gotowe wesprzeć Państwa w tym procesie, zarówno w kwestii poinstruowania jak ofertę wprowadzić do GOI, jak również bezpośredniego wprowadzenia oferty do GOI w Państwa imieniu. W tym celu uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami COI pod nr tel. 61 22 40 797.

Comentarios


bottom of page