top of page

Konkurs "Grunt na Medal" 2023

gnm baner.jpg

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,  przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

 

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw. 

Zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy do zgłaszania terenów inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie konkursu i Załączniku 1.

WAŻNE! W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych (dalej: GOI) na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu , o którym mowa w rozdziale II ust.6 regulaminu. Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.

Z udziału w konkursie wykluczone są tereny inwestycyjne, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu „Grunt na Medal”. Wyłączenie to dotyczy również terenów, które choćby w części zawierają grunty wchodzące w skład „terenów laureatów”.

Nagrodą w konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez PAIH S.A., regionalne Centra Obsługi Inwestora i urzędy marszałkowskie inwestorom oraz prowadzona przez PAIH S.A. i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.

UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 14 kwietnia!!! (szczegóły w aneksie poniżej) Zgłoszenia należy przesyłać na adres: coi@investinwielkopolska.pl.

UWAGA! Pocztą tradycyjną, na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań należy przesłać wyłącznie formularz zgłoszeniowy do konkursu (bez załączników).

 

Harmonogram konkursu:

1 marca - 14 kwietnia 2023 - nadsyłanie zgłoszeń do konkursu

14 - 30 kwietnia 2023 - weryfikacja zgłoszonych do konkursu terenów inwestycyjnych oraz zatwierdzenie listy terenów zakwalifikowanych do II etapu

5 maja - 14 sierpnia 2023 - wizja lokalna terenów zakwalifikowanych do II etapu

do 15 grudnia 2023 – ogłoszenie wyników konkursu

Załączniki:

Regulamin konkursu

Aneks nr 1 do regulaminu

Zał. 1 Parametry terenu

Zał. 2. Klauzula informacyjna

Zał. 3. Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4. EN Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 4 PL Formatka opisu oferty – wzór

Zał. 5A. Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)

Zał. 5B. Prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (wzór)

Zał. 6. Lista kontaktowa

Zał. 7. Zasady prezentacji oferty gminy

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy COI:

 

Tomasz Telesiński
Tel. 61 22 40 797
E-mail: t.telesinski@sgipw.wlkp.pl

 

Anna Łohunko
Tel. 61 22 40 797
E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

Długa ekspozycja ruchu

Invest in Wielkopolska

Zainwestuj w Wielkopolsce

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora

Briefly introduce yourself and share something interesting with website visitors. Double click to edit the text.

bottom of page