top of page

Obszary wsparcia

Firma i Interesy

CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

Centrum Obsługi Inwestora, w skrócie COI, jako jedyny w regionie, oficjalny, certyfikowany partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) jest dla inwestorów bezpośrednim partnerem na terenie województwa wielkopolskiego.

Działania COI mają na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w województwie wielkopolskim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w naszym regionie oraz ofert inwestycyjnych.

Wielkopolskie COI towarzyszy inwestorom począwszy od wstępnej prezentacji ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów, aż po uruchomienie projektu inwestycyjnego. Usługi COI obejmują:

 • przygotowanie odpowiedzi na zapytania ofertowe,

 • wyszukanie ofert odpowiadających potrzebom inwestora,

 • pomoc w uzyskaniu wszelkich informacji na temat regionu, gminy,

 • aranżowanie spotkań z lokalnymi decydentami,

 • usługi konsultingowe w zakresie wymaganych w Polsce pozwoleń,

 • pośrednictwo w rozmowach z urzędami,

 • pomoc w wyszukiwaniu lokalnych partnerów w zakresie: budowy, obsługi, usług oraz poddostawców.

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to udane połączenie potrzeb inwestorów z potrzebami poszczególnych regionów, w których zostały utworzone. Każda strefa to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,

 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,

 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,

 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,

 • tworzenia nowych miejsc pracy.

(PAIH)

 

Na terenie województwa wielkopolskiego zlokalizowane są podstrefy sześciu Specjalnych Stref Ekonomicznych:

PARKI PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNE

Parki przemysłowe i technologiczne to miejsca, w których dzięki zgromadzeniu firm z jednej branży oraz wspierających je placówek badawczo-naukowych możliwy jest szybki ich rozwój. To coraz powszechniej stosowane w naszym kraju rozwiązania prorozwojowe. Oferowane przez nie udogodnienia są skierowane zarówno do przedsiębiorców polskich, jak i zagranicznych.

W Wielkopolsce wymienić można przynajmniej sześć prężnie działających parków przemysłowych i technologicznych:

bottom of page