top of page

Certyfikat Partnera PAIH dla Wielkopolskiego COI
W dniach 29 lutego - 1 marca 2024 r. w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Warszawie odbyło spotkanie z regionalnymi partnerami PAIH.


Eksperci Agencji przedstawili uczestnikom z całego kraju obszary, w których mogą uzyskać wsparcie. Wojciech Rydel, manager z Departamentu Inwestycji przybliżył gościom perspektywy zmian, jakie dla inwestycji będzie nieść reforma systemu planowania przestrzennego. Dyrektor Departamentu Eksportu Łukasz Grabowski przybliżył charakterystykę polskiego eksportu, silne strony naszej gospodarki oraz przedstawił projekty międzynarodowe z udziałem PAIH. Mówił przy tym też o celach eksportowych Agencji i przyszłych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stoi nasz kraj.


Trendy przyszłości i możliwe przyszłe modele gospodarcze zaprezentował Piotr Wasyluk, filozof i przedsiębiorca. Mówił o epokowych zmianach, jakie zachodzą w globalnej gospodarce, a także o tym jak można próbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dyrektor Anna Kaczmarska z Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji PAIH przybliżyła zgromadzonym szczegóły marki „Poland. Business Forward”, pod jaką Agencja promuje polską gospodarkę na świecie. Przedstawiła też założenia wdrażanego przez PAIH projektu „Akademia Biznesu”, skierowanego do przedsiębiorców i innych aktywności, takich jak Akademia Dyplomacji Gospodarczej czy Mój Biznes Za Granicą.


Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH ds. współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi podsumował najważniejsze obszary współpracy Agencji z partnerami regionalnymi. Mówił też o certyfikacji Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, jaka została przeprowadzona pod koniec roku 2023. Certyfikowane podmioty otrzymały dyplomy potwierdzające jakość świadczonych usług.


Wielkopolskie COI, jako jedno z 16 w kraju, pomyślnie przeszło certyfikację PAIH i kontynuuje działania w obszarze wspierania inwestycji i rozwoju regionu jako oficjalny Partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.


Spotkanie było również okazją do wyróżnienia najdłuższych stażem pracowników COI. W gronie tym znaleźli się również pracownicy Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora - Tomasz Telesiński oraz Anna Łohunko.

Comments


bottom of page