top of page

Rusza X Ogólnopolski Konkurs “Grunt na Medal” 2023
Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycję w każdym z województw.


Zachęcamy wszystkie wielkopolskie samorządy do zgłaszania terenów inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie konkursu i Załączniku 1.


WAŻNE! W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych (dalej: GOI) na portalu PAIH pod adresem: https://baza.paih.gov.pl/ przed dniem rozpoczęcia konkursu , o którym mowa w rozdziale II ust.6 regulaminu. Do konkursu można zgłaszać jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.


Z udziału w konkursie wykluczone są tereny inwestycyjne, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu „Grunt na Medal”. Wyłączenie to dotyczy również terenów, które choćby w części zawierają grunty wchodzące w skład „terenów laureatów”.


Nagrodą w konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskich terenów przez PAIH S.A., regionalne Centra Obsługi Inwestora i urzędy marszałkowskie inwestorom oraz prowadzona przez PAIH S.A. i zarządy województw promocja tych terenów na forum międzynarodowym.


UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do 14 kwietnia!!! (szczegóły w aneksie poniżej) Zgłoszenia należy przesyłać na adres: coi@investinwielkopolska.pl.


UWAGA! Pocztą tradycyjną, na adres: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań należy przesłać wyłącznie formularz zgłoszeniowy do konkursu (bez załączników).

Harmonogram konkursu:

1 marca - 14 kwietnia 2023 - nadsyłanie zgłoszeń do konkursu

14 - 30 kwietnia 2023 - weryfikacja zgłoszonych do konkursu terenów inwestycyjnych oraz zatwierdzenie listy terenów zakwalifikowanych do II etapu

5 maja - 14 sierpnia 2023 - wizja lokalna terenów zakwalifikowanych do II etapu

do 15 grudnia 2023 – ogłoszenie wyników konkursu

Załączniki:

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy COI:

Tomasz Telesiński Tel. 61 22 40 797 E-mail: t.telesinski@sgipw.wlkp.pl

Anna Łohunko Tel. 61 22 40 797 E-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl

Comentarios


bottom of page