top of page

Znamy wielkopolskiego zwycięzcę Konkursu Grunt na Medal 2023Zakończono dziesiątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal” - 2023, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.


Walka o tytuł „Gruntu na Medal” 2023 rozegrała się w dwóch głównych etapach. W Wielkopolsce spośród 20 nadesłanych na konkurs zgłoszeń z 15 JST przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora, dokonali preselekcji gruntów. W ten sposób do półfinału zakwalifikowały się 4 tereny inwestycyjnych. Wszystkie te działki poddano kompleksowemu audytowi, w tym wizytacji terenów przez ekspertów PAIH oraz właściwe dla regionu COI i urzędy marszałkowskie. Wymogiem, jaki postawiono uczestnikom konkursu, była prezentacja zalet własnego terenu inwestycyjnego przed komisją konkursową. Spotkanie to miało symulować wstępne rozmowy z potencjalnym inwestorem. Po zweryfikowaniu stopnia przygotowania wszystkich terenów pod przyszłe inwestycje komisja konkursowa wytypowała jedną, najlepszą działkę w naszym regionie.


W województwie wielkopolskim laur zwycięstwa zasłużenie przypadł Gminie Września za teren WSAG kompleks 6 o powierzchni 28,93 ha. Gratulujemy! Na uznanie zasługuje również fakt, iż najwięcej ofert do konkursu zgłoszonych zostało właśnie przez województwo wielkopolskie. Ten niesłabnący trend, utrzymujący się od kilku wcześniejszych edycji konkursu jest dowodem na to, że wielkopolskie samorządy lokalne dostrzegają korzyści płynące z profesjonalnego przygotowania i promocji ofert inwestycyjnych, są zdeterminowane w dążeniach do pozyskania zagranicznych inwestorów i mają świadomość, że elementem od którego takie działania należy rozpocząć jest należyte opracowanie oferty terenu.


Gala wręczenia nagród lautearom Konkursu Grunt na Medal odbyła się 2 października 2023 r. podczas PAIH Forum Biznesu.


Odpowiednie przygotowanie terenu inwestycyjnego to jeden z fundamentów pozyskania inwestora, który decydując o lokalizacji swojego nowego zakładu, przynosi do gminy kapitał i miejsca pracy. Samorządy, które to rozumieją, wiedzą jak duża jest ich rola we wspieraniu rozwoju lokalnego przemysłu. Dziś nagrodziliśmy tych, którzy najlepiej spełnili standardy wyznaczane przez PAIH w kwestii terenów inwestycyjnych - mówił podczas gali Grzegorz Oszast, członek zarządu PAIH.

Comments


bottom of page